TRANSPORTmessa 2021

           

Velkommen som utstiller til årets transporthappening
2. – 4. september 2021

Covid 19 viruset
Med verdens ledende ekspertiser engasjert, håper og tror vel alle at epidemien avtar. Dersom så ikke skjer og 2021 arrangement forhindres, refunderes hver eneste innbetalte kvadratmeter standplass og evt. innleid messeutstyr.

Utstillerkostnad
Til oss som arrangør er prisen for UTE stands NOK 75,- per m2 og for INNE stands NOK 215,- pluss startavgift NOK 2.850,- og ikke en eneste krone tilkommer oss ut over dette. Gratis parkering, gratis shuttle mellom utstillerplass/utstillerhoteller Gardermoen/OSL flyplass, osv.

ALLE utstillere oppnår like god eksponering i vårt messekonsept!
I vårt messekonsept inngår UTE stands, på slett asfalt, samt INNE stands i form av stands i to 250 m lange og 6 m dype teltrekker med én felles publikumsgate mellom teltrekkene og øvrige UTE utstillere – med dette oppnår samtlige utstillere like god eksponering.

Publikum starter i den ene enden, går til den andre enden av publikumsgaten, snur og går samme gate tilbake – det spiller altså ingen rolle hvor i denne publikumsgaten man befinner seg som utstiller.

Teltrekken med samtlige INNE stands er samlet, store UTE stands samlet, mindre UTE stands det samme, dette for at publikum lett skal få øye på samtlige utstillere. Lastebilimportørene med det største stand arealene står samlet i motsatt ende av inngangspartiet til publikumsgaten.

Standstørrelser/-utforming
Standens ene Dybdeside vender ut mot arrangementets ene publikumsgate, begge de to andre Lengde sidene vender mot naboutstillere, og den gjenværende Dybdeside danner standens bakside. Med dette trenger ingen messekart!

Planlegg den ene Dybde siden mot publikumsgaten (ved evt. planlagt feil Dybde side vender vi standen enkelt 180 grader rundt). Publikum passerer samtlige utstillere både på vei inn og ut av messa.

INNE stands foregår i to ca. 250 m lange og 6 m dype teltrekker, med én felles publikumsgate mellom disse to teltrekkene = alle får like god eksponering! Må oppleves/går gjetord om denne løsningen!

Du kan melde deg på som utstiller her

Spørsmål/annet, kontakt arrangøransvarlig